Wykonanie kompletnych układów kierowania dużymi liniami technologicznymi