Dla przemysłu chemicznego wykonywaliśmy już prace montażowe i rozruchowe w zakresie automatyki przemysłowej oraz instalacji elektrycznych. Były to głównie obiekty do produkcji gazów technicznych oraz zbiorniki i dystrybutory gazu ziemnego.

Chętnie pomożemy wykonać:

– Instalacje AKPiA

– Instalacje elektryczne niskiego napięcia

– Montaż maszyn

– Przeglądy i remonty maszyn