– Wykonujemy sterowanie nowo powstałych maszyn i linii technologicznych.

– Modernizujemy istniejące układy sterowania.

– Wykonujemy retrofit układów sterowania.

– Prefabrykujemy szafy sterownicze.

– Programujemy sterowniki PLC.

– Programujemy sterowniki bezpieczeństwa.

– Programujemy przemienniki częstotliwości.

– Programujemy simocode.

– Wykonujemy wizualizację opartą na systemach SCADA i na panelach operatorskich.