Wykonujemy kompleksowe instalacje średniego napięcia wraz z montażem głowic koniecznych do podłączenia transformatora. Prace wykonujemy w oparciu o dostarczone projekty lub bazując na własnym projekcie wykonanym według ustaleń z klientem.