Dla przemysłu chemicznego wykonywaliśmy już prace montażowe i rozruchowe w zakresie automatyki przemysłowej oraz instalacji elektrycznych. Były to głównie obiekty do produkcji gazów technicznych oraz zbiorniki i dystrybutory gazu ziemnego.

Chętnie pomożemy wykonać:

– Instalacje AKPiA,

– Instalacje elektryczne niskiego napięcia,

– Montaż maszyn,

– Przeglądy i remonty maszyn.