Pomagamy w zaprojektowaniu optymalnego layoutu maszyn. Zwykle ma to miejsce po relokacji, gdy nowa lokalizacja nie pozwala na odtworzenie istniejących wcześniej ustawień.

Nasze doświadczenie możemy również wykorzystać w przypadku nowo powstających zakładów produkcyjnych bądź w celu usprawnienia już istniejących rozwiązań.