Relokacje linii technologicznych prowadzimy bardzo podobnie jak relokację maszyn. Częściej niż w przypadku pojedynczych maszyn zdarza się, że ze względu na gabaryty trzeba wcześniej przeanalizować i ustalić wszystkie aspekty logistyczne w zakładzie. Klient zazwyczaj proponuje odpowiedni harmonogram, ale może też liczyć na pomoc naszych specjalistów. Zlecenie kończymy z chwilą upewnienia się, że maszyny pracują nie gorzej jak przed relokacją.

Relokacje wykonujemy według następujących punktów:

– zakres i harmonogram ustalamy z klientem przed rozpoczęciem prac;

– jeśli linia wymaga specjalistycznych ustawień wykonanych przez serwis ustalamy harmonogram w porozumieniu z serwisem;

– na życzenie klienta dbamy o zabezpieczenie softwarowe;

– współpracujemy z klientem na każdym etapie relokacji;

– klient podejmuje decyzje o ustawieniu (layoucie) maszyn/linii w nowej lokalizacji natomiast my współpracując z klientem, zapewniamy, aby to ustawienie było zgodne ze sztuką, przepisami BHP i aby maszyny były właściwie ustawione mechanicznie oraz zamocowane;

– podłączamy maszyny do instalacji elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej, kanalizacyjnej pod warunkiem że nowa lokalizacja jest wyposażona we wszystkie potrzebne instalacje;

– na życzenie klienta wykonujemy pomiary elektryczne i dostarczamy protokół.