W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych osobowych (zwanego powszechnie RODO) informujemy, że EL-LOGIC Grzegorz Kulawik działa w sposób zgodny z wymogami ochrony przetwarzania danych osobowych określonymi przepisami RODO i innych aktów prawnych.

Administratorem danych osobowych przez nas przetwarzanych jest Grzegorz Kulawik, działający pod firmą EL-LOGIC Grzegorz Kulawik, z miejscem wykonywania stałej działalności gospodarczej pod adresem: ul. Grabowa, nr 10, 32-310 Bydlin, REGON: 120741485, NIP: 5732570768, e-mail:

Administrator danych osobowych udziela informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych poszczególnym osobom, których dane są przetwarzane każdorazowo zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO.

W zależności od okoliczności administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO,
w następujących celach:

  1. a) podejmowania działań w celu zawarcia umowy,
  2. b) wykonywania zawartej umowy,
  3. c) przeprowadzania rekrutacji;
  4. d) realizacji stosunku pracy;
  5. e) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  6. f) marketingu bezpośredniego.

 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych,
a w przypadkach wskazanych w art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych może być warunkiem do zawarcia lub wykonywania umów, udziału w rekrutacji, jak i uzyskania statutu członkostwa w stowarzyszeniu.

W celu uzyskania większej ilości informacji odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym tzw. plików „cookies” zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności