Jeśli zachodzi potrzeba, jesteśmy w stanie dostarczyć projekt instalacji sprężonego powietrza do nowej lub istniejącej hali produkcyjnej. Ponieważ nie jest to naszą specjalnością współpracujemy ze sprawdzonymi firmami potrafiącymi zaproponować rozwiązania oparte na sprężarkach stało i zmienoobrotowych.