– Wykonujemy sterowanie nowo powstałych maszyn i linii technologicznych

– Modernizujemy istniejące układy sterowania

– Wykonujemy retrofit układów sterowania

– Prefabrykujemy szafy sterownicze

– Programujemy sterowniki PLC

– Programujemy sterowniki bezpieczeństwa

– Programujemy przemienniki częstotliwości

– Programujemy simocode

– Wykonujemy wizualizację opartą na systemach SCADA i na panelach operatorskich