Wykonanie kompletnych projektów elektrycznych w tym automatyzacja procesów technologicznych